13 au 14 Avril – B, Bstyles – Poneys

18 au 22 Avril – B, Bstyles – Poneys R/N 110-135

26 -28 Avril – R/N 100-115 / R120-135

25 au 26 Mai – B, Bstyles – Poneys

8-10 Juin – B, Bstyles  R/N 100-115

13-16 Septembre – B, Bstyles – Poneys R/N 100-135

26-29 Septembre  Championnats vaudois BRN Poneys /Championnats des clubs R/N 100-110

18-20 Octobre  – B, Bstyles – Poneys  R/N 100-130

25-27 Octobre – Poneys  R/N 100-135